Nejčastější dotazy

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky, které nám kladete. Pokud odpověď na svou otázku nenajdete, zavolejte nám na 244 090 800 nebo napište email na dotazy@aegon.cz.

 • Proč se pojistit online?

  Pro klienty, kteří upřednostňují přímý kontakt s pojišťovnou. Naše pojištění kvalitně zajistí proti aktuálním rizikům. Výhodou je snadné sjednání, kvalitní servis a fér cena.

  5 důvodů pro pojištění od Aegonu

  • Je to pohodlné – naše pojištění si sjednáte pohodlně, třeba z domova.
  • Je to rychlé – jste pojištěni okamžitě po připsání první platby na účet Aegonu.
  • Je to jasné – jednoznačně a srozumitelně vymezená rizika – víte, za co platíte.
  • Je to v klidu – beze spěchu se seznámíte s naší nabídkou, sami se rozhodnete.
  • S důvěrou – Aegon patří k největším finančním společnostem ve světě, svou důvěru nám dalo více než 26 milionů zákazníků.
 • Pro jaká rizika se lze pojistit?

  Pojištění pro případ úrazu

  Osvědčené úrazové pojištění, jež se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde kdekoli ve světě.
  Balíček obsahuje rizika, která pokrývají vážné i méně vážné úrazy - trvalé následky úrazu, úmrtí následkem úrazu nebo hospitalizaci v důsledku úrazu. 

   

  Pojištění pro případ dopravní nehody nejen pro řidiče

  Pojištění pro všechny, kteří cestují a kteří mají obavu z úrazů vzniklých při dopravní nehodě. Toto pojištění je připraveno pro všechny, kteří často cestují – tedy nejen pro řidiče. Nabízí pojistnou ochranu pro případy, kdy v důsledku dopravní nehody (v autě, vlaku, autobusu apod.) dojde k úrazu, který si vyžádá hospitalizaci, léčení, zanechá trvalé následky nebo dokonce způsobí úmrtí.

   

  Pojištění dlouhodobé péče Aegon Care

  Může zajistit výplatu měsíční penze v případě vzniku ztráty soběstačnosti II., III. či IV. stupně, a to následkem nemoci či úrazu. 

 • Kdo se může pojistit?

  Pojištění může sjednat každý, komu v daném kalendářním roce bylo či bude nejméně 18 let a maximálně 55 let (65 let v případě Aegon Care), pokud není nepojistitelnou osobou. Za nepojistitelnou osobu se považuje osoba, která v době uzavření pojistné smlouvy:

  1. je v pracovní neschopnosti nebo
  2. je nebo byla příjemcem invalidního důchodu pro jakýkoliv stupeň invalidity a je nebo byla držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo
  3. je objednána na jakýkoli operační zákrok nebo očekává jakékoli výsledky lékařského vyšetření (např. CT, RTG, MR, odběr krve, moči nebo stolice apod.).
 • Jak pojištění sjednat?

  Pojištění lze sjednat online na stránkách aegondirect.cz. Po vyplnění formuláře budou všechny potřebné dokumenty a instrukce zaslány na uvedený email. Pojištění je uzavřeno okamžikem připsání první platby pojistného na účet pojišťovny. Pokud nebude první platba doručena do 30 dnů od jeho vyhotovení, pozbývá tento návrh platnosti.

  Po přijetí první platby bude na korespondenční adresu uvedenou při sjednání zaslána pojistka jako potvrzení o pojištění.

 • Jak platit pojistné?

  Číslo účtu pro platbu pojistného - 2043980407/2600
  Variabilní symbol - číslo pojistné smlouvy
  Konstantní symbol - 3558
  Specifický symbol - 11

 • Jaké jsou naše kontaktní údaje?

  Pokud máte jakýkoliv dotaz k pojištění, zavolejte našim specialistům na číslo 244 090 800, anebo nám napište na email dotazy@aegon.cz.

  Naše korespondenční adresa je:

  AEGON Pojišťovna, a.s.
  Na Pankráci 26/322
  140 00 Praha 4

  Na této adrese můžete navštívit i Kontaktní centrum Aegon.

 • Jak zpracováváme osobní údaje?

  Pečlivě dbáme na řádné zpracování osobních údajů našich klientů, obchodních partnerů i zaměstnanců a v této oblasti důsledně dodržujeme právní předpisy, sektorovou regulaci, kterou představují Samoregulační standardy ČAP k aplikaci GDPR i závazná podniková pravidla. Stěžejním právním předpisem pro zpracování osobních údajů je Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR. Zásady zpracování osobních údajů jsou dostupné na www.aegon.cz/gdpr